ДП «ДІCЕД»
Державний інститут
судових економіко-правових та
технічних експертних досліджень

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств

  З урахуванням наукового потенціалу та практичного досвіду ДП «ДІСЕД»  спроможний виконувати послуги та розробляти методичні рекомендації з питань економічного аналізу і супроводження процесів відновлення платоспроможності та реструктуризації промислових підприємств  :

 

1. Фінансове оздоровлення підприємств:

- аналіз фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємства;

- розробка планів санації підприємства у судових процедурах банкрутства;

- підготовка пропозицій з удосконалення законодавчих і нормативних актів щодо відновлення платоспроможності підприємств.

2. Реструктуризація підприємств:

- розробка та впровадження заходів з реструктуризації підприємства;

- створення, ліквідація та реорганізація підприємств;

- підготовка техніко-економічних обґрунтувань (бізнес-планів) створення нових суб’єктів підприємницької діяльності на базі майна відокремлених структурних підрозділів підприємства;

- експертна оцінка внесків  до статутних фондів новостворюваних підприємств;

- підготовка проектів установчих документів новостворюваних суб’єктів підприємницької діяльності;

- підготовка проектів реструктуризації підприємств та їх експертиза;

- діагностика проблем підприємства, фінансовий менеджмент, корпоративне управління;

- розробка стратегії розвитку підприємства.

 

КОНСУЛЬТАТИВНА ПІДТРИМКА з ПИТАНЬ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

(для  підприємців, керівників і кредиторів на всіх етапах життєвого циклу підприємств).

1. Створення підприємств (організація власного бізнесу)

Питання:

- прийняття рішення про створення власного підприємства (бізнес-проекту);

- складання установчих документів суб'єктів підприємницької діяльності;

- оцінки внеску в статутні фонди господарських товариств або, як уникнути конфліктів у майбутньому;

- планування розвитку компанії (розробка бізнес-планів);

- чи потрібні позичені кошти (кредити) на здійснення бізнес – проекту.

 2. Як організувати ефективну роботу підприємства

Питання:

- системна організація бізнесу в процедурах планування дій, координації та контролю виконання прийнятих рішень (ефективне управління);

- розробка стратегії розвитку підприємства;

- оптимізація організаційної структури підприємства або, як зменшити витрати на управління при поліпшенні якості робіт (послуг);

- облік господарської діяльності.

3. Як залучити інвестора або отримати кредит

Питання:

- підготовка підприємств до інвестицій: дослідження ринку,

- розробка бізнес-планів інвестиційних проектів;

- полегшення пошуку і придбання інвестиційних об'єктів;

- проблеми безсистемного прийняття рішення з росту виробничої потужності;

- оцінка майна, майнових і немайнових прав бізнесу.

 4. Що робити, щоб зберегти платоспроможність

- моніторинг господарської діяльності;

- проведення фінансово-економічного аналізу, виявлення тенденцій зниження платоспроможності;

- розробка заходів щодо попередження банкрутства;

- розробка планів відновлення платоспроможності (санації) до порушення справи про банкрутство (з урахуванням особливостей законодавства);

- розробка і здійснення заходів щодо реструктуризації підприємства;

- створення, ліквідація та реорганізація підприємств;

- підготовка техніко-економічних обґрунтувань (бізнес-планів) для створення нових суб'єктів підприємницької діяльності (реструктуризація);

- розробка програм скорочення витрат (зменшення собівартості) на роботи (послуги).

5. Що робити, якщо криза все ж не обійшла підприємство (банкрутство)

Щоб уникнути непередбачуваності судових процедур банкрутства або пом'якшити їх наслідки, власнику бізнесу необхідно мати власне уявлення (концепцію) про те, як відновити платоспроможність або, як мінімізувати неминучі втрати. Ця концепція повинна бути розроблена на основі чинного законодавства та судової практики.

Питання:

- робота з кредиторами для позасудового врегулювання проблеми повернення кредиторської заборгованості (до порушення провадження справи про банкрутство);

- припинення справи про банкрутство в процедурі «розпорядження майном»; особливості процедури;

- особливості судових процедур банкрутства:

- санації;

- мирової угоди;

- ліквідації банкрута;

- особливості переходу судового процесу з однієї процедури в іншу.

 6. Ліквідація підприємства

Ліквідація підприємства може здійснюватися з ініціативи власника або в результаті визнання господарським судом боржника банкрутом.

Питання:

- особливості ліквідації господарюючого об'єкта;

- особливості реалізації майна банкрута;

- мінімізація майнових втрат власником;

- мінімізація фінансових втрат кредиторів;

- оцінка майна банкрута;

  

З питаннями звертатись:

002660,  м. Київ, вул. Євгена Сверстюка,15

тел.: + 38 044  517-70-20

e-mail:  silenko.dised@ukr.netSilenko@dised.com.ua

Начальник юридичного відділу Силенко Людмила Михайлівна